Isporučujemo i ugrađujemo opremu za ventilaciju, klimatizaciju i filtraciju vazduha u restoranima, kafićima, lokalima sa brzom hranom, farbarama, proizvodnim pogonima … Stručna ekipa mladih ljudi u veoma kratkom roku dolazi do Vašeg objekta, po potrebi izrađuje projekat, i potom izvodi radove. Obratite nam se za ventilaciju Vašeg radnog i životnog prostora.

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/7/71/Odsisno_tlacna_ventilacija.JPG

Naš posao je da predložimo najbolje rešenje za klimatizaciju (hladjenje, grejanje, ventilacija) vašeg životnog i poslovnog prostora. Bavimo se ugradnjom i servisom poznatih i kvalitetnih proizvoda sa višegodišnjom garancijom. Montažu uredjaja vršimo za poslovne klijente (velike i male poslovne prostore, zgrade, hale, lokale), kao i za privatna lica (kuće, stanovi, vikendice, …). Odlikuje nas brzina, profesionalnost i kvalitet, a kao potvrdu imamo veliki broj zadovoljnih klijenata.

 

Ventilacioni uredjaji i sistemi

su često sastavni deo opreme za klimatizaciju objekta. Pored aktivnih uredjaja (ventilatora), deo sistema za ventilaciju su i kanali kroz koje vazduh prolazi. U zavisnosti od vazdušnih kanala i aktivnih uredjaja, mogu se montirati različiti tipovi uredjaja.

Vrste ventilacije

U zavisnosti od tipa ventilacije, sisteme možemo podeliti na:
  Mehaničke ili prinudne sisteme ventilacija – pomoću ventilatora koji direktno ili posredno ubacuju svež vazduh u prostoriju.
  Prirodna ventilacija je ona za koju nije potrebna upotreba mehaničkih sistema za ubacivanje vazduha. Ovakav sistem se može napraviti i spojenim prostorijama sa različitim pritiscima. Ne preporuèuje se otvaranje vrata i prozora, pošto se na taj način povećava vlaga u prostoriji.
  Kombinovan sistem ventilacije – predstavlja kombinaciju mehaničke i prirodne ventilacije. Ne predlaže se nijedan sistem za ventilaciju koji direktno zavisi samo od spoljašnjih (nepredvidivih) vremenskih uslova.

Standardi u ventilacionim sistemima

Ventilacioni standardi ogranièavaju maksimalnu koncentraciju CO2 u vazduhu u predvidjenom vremenskom periodu i u zadatom prostoru. Proraèunom se može precizno odrediti vrsta i snaga sistema za ventilaciju u zavisnosti od zapremine i provetrenosti prostorija.
  1973 – ASHRAE Standards 62-73 and 62-81
  1985 – ASHRAE Standard 62-89