LG AC academy

U duhu ulaganja u obrazovanje i kontinualnu nadogradnju znanja svojih saradnika, Elba mont ima strateški cilj da obučavanjem servisera, projektanata, dizajnera sa kojima sarađuje izgradi i sačuva vrhunski tim, spreman da svojom kompetentnošću izađe u susret najsavremenijim i najkomplikovanijim zahtevima